De visie van Wijzelf geeft het hogere doel aan. Het is een beschrijving van de geloofsovertuiging die het fundament legt onder het bestaansrecht van de organisatie.

Wij geloven in de kracht van mensen samen. Dat het mensen goed doet om van betekenis te kunnen zijn in elkaars leven en elkaar te helpen. Dat kan door ze op toegankelijke wijze duurzaam aan elkaar te verbinden op basis van hun persoonlijke wensen en behoeften. Want echte persoonlijke verbinding tussen mensen leidt tot meer plezier, vitaliteit en een hogere kwaliteit van leven.

De missie is het bestaansrecht van de organisatie

Wijzelf B.V. is een sociale onderneming die slimme digitale toepassingen ontwikkelt om persoonlijke vraag en aanbod van mensen bij elkaar te brengen. Wijzelf faciliteert op innovatieve wijze mensen en organisaties om vitale leefgemeenschappen te bouwen, waarin mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden, helpen en ondersteunen met oplossingen op maat die dichtbij mensen zelf liggen. 

Samen meer voor elkaar.