WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. WABP.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 9.250 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich geregistreerd. 

Een WABP groep is een groep in de chat-app WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

"Onze beheerders hebben een groot sociaal bereik binnen hun eigen woonomgeving. Door alle bewoners de mogelijkheid te geven hulp te vragen of hulp te bieden via Whapp wijken we weliswaar af van onze basisgedachten, maar houden we vast aan onze kernwaarden."

Ron Sturrus, voorzitter van Stichting WABP
Naar de site