Stichting Wijzelf werkt volgens een ethisch manifest, waarin we in gewone taal uitleggen met welke uitgangspunten wij werken om onze doelen te halen.

Samen, tenzij 

Wijzelf wil de grootste positieve maatschappelijke impact behalen door zoveel mogelijk gelijkgestemde partijen slim te laten samenwerken. Zo bereiken we iedereen, besteden we slim ons geld, en werken we niet onnodig langs elkaar heen. 

Van burgers, voor burgers 

Wijzelf wil met informatietechnologie bijdragen aan een vitalere samenleving. Burgers maken met elkaar de samenleving. De techniek die Wijzelf beschikbaar stelt is daarom van burgers voor burgers. 

Fysiek en digitaal 

Een vitale samenleving bestaat uit mensen die elkaar ontmoeten. Verbonden: online én in de echte wereld. Het een kan niet zonder het ander. Wijzelf-technologie stelt burgers in staat om elkaar (digitaal) te vinden en (fysiek) te kunnen helpen. 

Voor iedere Nederlander 

Wijzelf wil dat elke burger in Nederland van technologie kan profiteren. Daarom is Wijzelf-technologie inclusief: we sluiten geen groepen uit. Om iedere burger te kunnen bereiken, is onze technologie gebruiksvriendelijk: ze spreekt voor zich. 

Gratis, tenzij 

Wijzelf heeft geen winstoogmerk. Toch maken we winst. Wat Wijzelf doet met deze winst, dat maakt Wijzelf een sociale onderneming. Onze technologie is waar mogelijk gratis. Als we een vergoeding vragen, dan besteden we dit geld om onze positieve maatschappelijke impact te vergroten. 

Duidelijk over data 

Wijzelf is transparant over het gebruik van jouw data. We slaan alleen persoonlijke gegevens op om jou te kunnen helpen. We gebruiken je gegevens niet om advertenties te tonen. Als we jouw data willen delen om je beter van dienst te zijn, leggen we uit waarom en vragen we jouw toestemming.