Door dicht bij de gebruiker te staan, signaleren we knelpunten. Samen met hen en professionals werken we aan projecten en producten om oplossingen te vinden. Alle nieuwe kennis, thema's en producten stromen terug naar de basisinfrastructuur en onze partners.