Door dicht bij de gebruiker te staan, signaleren we knelpunten. Samen met organisaties, gemeenten, ledenverenigingen, professionals en gebruikers werken we aan projecten en producten om oplossingen te vinden. Alle nieuwe kennis, thema's en producten stromen terug naar de basisinfrastructuur en onze partners.