Projectopzet

Wat gaan we doen? 

In het project Mantelzorg Hersenletsel wordt mantelzorgers gestructureerd instrumenten aangeboden. De instrumenten hebben verschillende (beoogde) effecten: 

  • mantelzorgers inzicht in hun situatie en een blik op de toekomst voor het geval het hersenletsel langdurend en ingrijpend is 

  • de sociale kring informeren over hersenletsel en activeren om concreet hulp aan te bieden 

  • mantelzorgers helpen om (deels) over vraagverlegenheid heen te stappen 

  • mantelzorgers ondersteunen in hulp vragen en organiseren vanuit eigen kring 

  • mantelzorgers helpen om hulp uit de buurt te realiseren en/of hun sociale kring uit te breiden

Hierbij zijn steeds een aantal kernwoorden van belang: 

  • zelfredzaamheid 

  • eigen regie 

  • handelingsperspectief 

  • keuzevrijheid

Naast het stimuleren en faciliteren van (meer) informele hulp worden mantelzorgers ook op weg geholpen naar overige hulpbronnen. Dit doen we met gerichte links naar informatiebronnen en verwijzingen naar (regionale) ondersteuningsorganisaties voor hersenletsel of mantelzorg. 

Actieonderzoek 

Het project heeft de vorm van een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we informatie en instrumenten aanbieden, leren van de ervaringen van mantelzorgers, op basis daarvan instrumenten en/of aanbiedingsprocessen aanpassen (iteratie) of verwerpen indien deze niet helpend blijkt. Dit proces zal meerdere rondes doormaken.  

Verwachting 

Aan het begin van het project krijgen mantelzorgers de instrumenten gestructureerd aangereikt in een map. De ambitie is om in de loop van het project de instrumenten als samenhangend geheel via één digitale omgeving onder de aandacht te brengen. Tijdens het project zal blijken wat digitaal kan en wat fysiek moet blijven. 

Samenwerking met zorg en welzijn 

Vanaf het begin van het project wordt samengewerkt met revalidatiecentra in West-Brabant (zie deelnemende organisaties). Vanaf het begin van het project zijn twaalf professionals uit deze organisaties – (medisch) maatschappelijk werkers, mantelzorgconsulenten, ergotherapeuten en activiteitentherapeut –nauw betrokken. Zij maken mantelzorgers bewust van hun nieuwe rol en bieden hen ondersteuning en projectdeelname aan. Deze professionals gaan ook meedenken in de doorontwikkeling van de instrumenten. 

Kort na de projectstart in de revalidatie, worden verbindingen gelegd naar organisaties voor mantelzorgondersteuning. Ook zij worden uitgenodigd deel te nemen in het project, zodat mantelzorgers na revalidatiefase ondersteund kunnen blijven worden. 

In de loop van het project wordt de samenwerking verder verbreed naar andere partijen in de relevante zorg- en welzijnsketen.