Mantelzorg Hersenletsel in West-Brabant

In het tweejarige project Mantelzorg Hersenletsel worden mantelzorgers vroegtijdig geïdentificeerd, vanuit de keten ondersteund en gestimuleerd om informele hulp te organiseren. Dit is hard nodig omdat ruim 35% - 50% van de mantelzorgers van mensen met hersenletsel op termijn zwaar tot overbelast is. Dat zorgt voor leed bij henzelf en vaak ook bij de zorgvrager. Door op het juiste moment inzicht, inspiratie en activatie te bieden, verwachten we overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan. 

Wijzelf/WeHelpen heeft kennis en instrumenten om mantelzorgers van mensen met hersenletsel gericht inzicht, inspiratie en activatie te bieden. In samenwerking met regionale zorg- en welzijnspartijen is een proces ingericht om mantelzorgers vroegtijdig te identificeren en informeren.