theFactor.e

TheFactor.e focust in haar werk vooral op waarde die ze voor eindgebruikers kunnen leveren en daarom ontwikkelen ze vanuit Human First-aanpak allerlei toepassingen, zoals platformen, websites en apps, die echt een verschil maken in het leven van mensen.

Wijzelf

Wijzelf is een sociale onderneming die mensen en organisaties verder helpt om samen vitale leefgemeenschappen te bouwen. Een omgeving waarin mensen elkaar met een zorgvraag of -aanbod kunnen vinden, helpen en ondersteunen. En wel op zo’n manier dat het goed aansluit op hun persoonlijke behoeften.

Het partnership

In onze samenwerking van de afgelopen tijd hebben we ervaren dat die ambities zoveel raakvlak en overlap met elkaar hebben dat we het besluit hebben genomen om onze samenwerking te bezegelen in een strategisch partnership.

Het goed kunnen samenbrengen van niet-gereguleerde hulpvragen enerzijds en een palet van betaalde en niet-betaalde zorg anderzijds in een omgeving waarin de mensen zelf daar de regie over kunnen nemen is een complexe uitdaging. Een innovatieve uitdaging bovenal, die bij een succesvolle implementatie een flinke maatschappelijke impact kan hebben.

Kortom, een uitdaging waar wij blij van worden. De inkt van onze handtekeningen is droog en we kijken er naar uit om daar samen de schouders onder te gaan zetten.

Foto: Coen van de Steeg - directeur Wijzelf (links) & Harald Middel - directeur strategie en creatie theFactor.e (rechts)

  • 31 maart