“Wijzelf is klaar voor een nieuwe stap voorwaarts”, aldus Gertjan van Rossum, algemeen directeur Wijzelf. Er zijn vele organisaties en burgerinitiatieven die begeleiding, producten en diensten bieden aan kwetsbaardere doelgroepen. Dat stemt hoopvol, maar leidt ook tot versnippering.

Van Rossum: ”Wanneer je wat hulp kunt gebruiken, heb je behoefte aan inzicht in het voor jou relevante aanbod. Inzet van betrokken organisaties die beseffen dat ze samen die puzzel voor jou kunnen oplossen. Wijzelf gaat die puzzelstukjes bijeenbrengen: meerdere ondersteuningsvormen en partijen met elkaar verbinden. Mooi voorbeeld is de nieuwe betaalfunctionaliteit op wehelpen.nl. Een eerste experiment van informele burenhulp en hulp tegen vergoeding op één platform.“

Hoe het begon

Per 1 april vertrekt Van Rossum als algemeen directeur van voorheen coöperatie WeHelpen. In 2013 werd hij gedetacheerd voor de eerste opstart vanuit CBusineZ, onderdeel van een van de founders zorgverzekeraar CZ. “Maar dat is wel een beetje uit de hand gelopen. Toen ik kennis maakte met Coen van de Steeg werd ik geraakt door zijn verhaal en wat hij en zijn gezin hadden meegemaakt. Ik ontdekte met welke gedrevenheid hij de wereld wilde veranderen. Een paar maanden na de start van het platform voor informele hulp kreeg ik de mogelijkheid om mee te doen. Vanaf dat moment heb ik me volledig ingezet voor dit prachtige burgerinitiatief.”

De overheid legde in die periode steeds meer focus op zelfredzaamheid. WeHelpen sloot daar perfect op aan. Gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligersverenigingen, een busonderneming: iedereen wilde haar netwerk attenderen op de samenwerking met een website voor burenhulp. “Er waren perioden dat ik Coen meer sprak dan mijn eigen gezin.”

Informele hulp blijft belangrijk, maar er is meer

Afgelopen jaren richtte WeHelpen zich ook op specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers. En werden nieuwe innovaties bedacht, waar Whapp en BordjeVol mooie voorbeelden van zijn. “We kwamen tot het inzicht dat informele hulp ontzettend waardevol is, maar niet de enige oplossing naar ondersteuning. We hadden een steeds grotere behoefte aan een sterke partner om de komende uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Die hebben we gevonden in Stichting Wijzelf.”

Nieuwe uitdagingen

De coöperatie is inmiddels omgezet in Wijzelf BV. De nieuwe organisatie met vertrouwde gezichten is met dezelfde passie en energie dagelijks hard aan het werk om impact te maken. Het bestuur is dichter betrokken bij de uitvoering. De samenwerking met launching partners zoals Espria Ledenvereniging en Omring is geïntensifieerd en meerdere experimenten zijn gestart. Zoals het aanbieden van aanvullende dienstverlening, als hulp vanuit de buurt niet snel genoeg wordt gevonden. En inspiratie voor werkgevers die hun overbelaste medewerkers tegemoet willen komen.

“Wijzelf staat aan het begin van een nieuwe stap voorwaarts”, concludeert Van Rossum. “Voor mij is daarmee de tijd aangebroken om afscheid te nemen. En vol vertrouwen de stokjes ‘dagelijkse leiding’ en ‘voortzetting ontdekkingsreis’ over te dragen aan Coen. Het was een geweldige periode waar ik met immens plezier op terugkijk. Ik blijf ambassadeur en zal nieuwsgierig de komende ontwikkelingen volgen. Ik wens alle betrokkenen van harte succes toe.”

  • 25 maart